Opći uvjeti kupnje aranžmana


COVID-19

Svi organizatori putovanja dužni su pridržavati se zakona i propisa o epidemiji COVID-19. Također, možete otkazati svako putovanje po dolasku na ukrcaj, ako mislite da uvjeti socijalne udaljenosti nisu primjereni. U tom slučaju, agencija će vratiti uplaćena sredstva (ako su plaćena). Agencija neće vratiti sredstva uplaćena drugim poduzetnicima niti snositi odgovornost za posljedice provođenja ili otkazivanja putovanja.

Ovim općim uvjetima (u ovom tekstu: Uvjeti) uređuju se međusobni odnosi između "Excursions and services Heinrich", obrt za turističke usluge, Supleti 3, 10000 Zagreb OIB 37850354303, odgovorna osoba: Renata Heinrich, vlasnik, u (u ovom tekstu: Agencija ili mi), kao fizičkog ili internetskog ponuditelja usluga te ugovaratelja usluga odnosno treće osobe kao korisnika u slučaju kad ugovaratelj kupuje uslugu u korist treće osobe (daljem tekstu: Klijent ili Vi). Naši proizvodi su brodski izleti, autobusni izleti, smještaj,  i ostale turističke usluge. Internetska kupnja automatski znači prihvaćanje ovih Uvjeta  te  trenutkom uplate oni postaju ugovor između Agencije i Klijenta.
Agencija u poslu s Vama može biti:

  • organizator putovanja, te u tom slučaju, radi u svoje ime i svoj račun, ispostavlja klijentu svoj račun i turističku uputnicu koja sadrži detaljan opis usluge, te preuzima svu odgovornost za provođenje izleta, otkaz, te manjkavosti u izvedbi usluge,
  • posrednik, u kojem slučaju radi u tuđe ime i svoj račun, izdaje svoj račun te turističku uputnicu, ili putnu kartu od organizatora putovanja, na kojeg se prenose sve obaveze za izvršavanje usluge.

1. Usluga


Na našem web portalu, navedeni su opisi usluga, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i uvjeti koji vrijede u trenutku zaključene narudžbe. Sve informacije o uslugama, dane e-mailom ili na drugi način, smatraju se službenom dopisom te imaju snagu ugovora. Agencija Vam je dužna pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva opisana ovim putem i skrbiti se o Vašim pravima i interesima u skladu s poslovnim običajima ove djelatnosti.
Mi smo dužni upoznati  Vas također, sa svim  uvjetima predviđenim graničnim, zdravstvenim, carinskim, religijskim i drugim relevantnim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. Prije kupnje, na traženje klijenta, dužni smo dati sav dodatni promidžbeni materijal u tiskanom ili elektronskom obliku i sve relevantne  informacije u svezi s putovanjem. Također, dužni smo predočiti Klijentu ove  Uvjete.
Za usluge koje nudimo, ponude dostavljamo:

  • e-mailom,
  • fizički,
  • na web stranici,
  • kao dio web shopa.

Svi navodi iz ponude, kao i  podaci sadržani u promidžbenim materijalima, obavezuju nas na njihovo ispunjenje, po Vašoj kupnji.
Ako se  s nama dogovori posebna usluga, kakva nije opisana na portalu (a o čemu postoji zapis u elektronskom ili drugom obliku), takav dogovor ima prvenstvo u odnosu na  standardne ponude na web stranicama.

2. Plaćanje

2.1. Uvjeti plaćanja.

2.1.1. Cijene.
U sve cijene su uključeni  porezi sukladno zakonima Republike Hrvatske i sve pristojbe vezane za gore opisanu uslugu. Ukupna cijena mora biti vidljiva iz ponude prije nego što zaključite narudžbu.

2.1.2. Vrijeme uplate.
Prema ovim Uvjetima, dužni ste uplatiti uslugu najkasnije 14 dana prije početka putovanja, osim ako dogovorom nije određena drugačija dinamika plaćanja. Nakon plaćanja, Vi  ćete od Agencije dobiti obavijest koja će potvrditi uspješnost uplate. U slučaju izostanka uplate po poslanoj ponudi, mi ćemo Vas upozoriti e-mailom ili pismeno. Ako i nakon toga uplata izostane, smatra se da je ste odustali od usluge.

2.2. Načini plaćanja.

2.2.1. Jednokratno plaćanje putem kreditnih ili debitnih kartica Maestro, MasterCard ili Visa po izabranoj usluzi u intenetskom dućanu.
Na mrežnim stranicama mogu se pročitati osnovne informacije o izletima. U slučaju interesa, klijent traži raspoloživi datum, upisuje broj ljudi, te ako želi plaća rezervaciju karticom. Po uplati, klijent dobiva našu uputnicu (voucher) s kojom može ostvariti uslugu. Ova uputnica sadrži sve informacije potrebne za konzumaciju usluge.
Izjava o sigurnosti kod plaćanja karticama.
HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
Izjava o privatnosti.
Agencija se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza u skladu sa GDPR-om. Osjetljivi kartični podaci unose se direktno u PayWay sustav Hrvatskog Telekoma.
Izjava o konverziji.
Sva plaćanja bit će izvršena hrvatskom kunom. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema uobičajenom tečaju izdavatelja kartice. Omogućeno je plaćanje karticama: Maestro, Visa te Mastercard®.

HT PayWay
Maestro
Mastercard® Mastercard®
Visa Visa

2.2.2.Općom uplatnicom ili internet bankarstvom.
U ovom slučaju, Klijent, na svoju e-mail adresu dobiva predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj transakcijskog računa na koji trebate uplatiti, te vrijednost narudžbe. Uplatu tada možete izvršiti korištenjem internet bankarstva, doznakom te u gotovini putem banke, pošte, Fine na transakcijski račun. Također je moguće plaćanje karticom. U tom se slučaju Klijentu šalje e-mailom ponuda te instrukcije za plaćanje karticom. Tada treba slijediti dobivene instrukcije.

2.2.3.Uplata u gotovini.
U ovom slučaju, Klijent će biti fizički doći u kontakt s nama. Za izvršenu uplatu izdajemo fiskalni račun u skladu sa zakonskim propisima.

3. Nepravilnosti u izvođenju usluge.

Ako uočite da se usluga ne obavlja u skladu s opisom iz ponude, trebate nas odmah obavijestiti kroz: e-mail excursionsheju@gmail.com ili na broj telefona +385 98 9485604. Mi smo dužni odmah reagirati, te pokušati otkloniti nepravilnosti. Ako to nije moguće, dalji postupak je opisan u 4. poglavlju ovih Uvjeta.

4. Obaveze Agencije kod izmjene ili neispunjenja kupljene usluge

4.1. Opća obaveza Agencije. Upoznavanje s Uvjetima.
Mi smo dužni osigurati provedbu gore navedene usluge kao organizator putovanja. Kao posrednik smo dužni osigurati da klijent sazna kakve su obaveze organizatora putovanja.  Ako mi, prije početka putovanja imamo saznanje o značajnijoj  izmjeni programa, dužni smo o tome bez odgode obavijestiti Klijenta u pisanom obliku, te mu možemo ponuditi izmijenjenu uslugu uz naznačivanje izmjena kao i utjecaj tih izmjena na cijenu.

4.2. Izmjena programa. Zamjenski aranžman.

Vi morate u roku 24 sata od primitka ponude za izmjenu ovog ugovora prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja ili odbiti izmjene. Odsustvo odgovora smatra se odbijanjem.  U slučaju odbijanja se raskida ugovor bez obveze Agencije  i  Klijenta na dalju naknadu štete i troškova, nego Vam u tom slučaju  vraćamo uplaćeni dio cijene u roku 5 dana od dana primitka obavijesti da se ne prihvaća ponuđeni izmijenjeni turistički aranžman.
Ako odbijete prihvatiti izmijenjeni ugovor, tada možete na naš prijedlog prihvatiti zamjenski turistički aranžman. Ovaj zamjenski turistički aranžman se može dostaviti Klijentu istovremeno s ponudom izmijenjenog ugovora. Klijent se mora očitovati u roku 24 sata od primitka ponude glede prihvata zamjenskog turističkog aranžmana.

4.3. Povrat viška sredstava.

Ako je cijena zamjenske usluge niža, a Vi ju prihvatite, Agencija mora vratiti preplaćeni dio cijene u roku od 5 dana računajući od dana prihvata zamjenskog turističkog aranžmana. U tom slučaju Vi nemate pravo potraživanja prema nama iz bilo koje pravne osnove, osim prava na povrat dijela cijene ako zamijenjeni turistički aranžman ima nižu cijenu.

4.4. Nepredvidive okolnosti.

Agencija može jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ovaj ugovor, ako nastupe nepredvidive okolnosti, čije bi joj postojanje u vrijeme sklapanja ugovora bile opravdan razlog da ne sklapa ugovor o organizaciji putovanja (rat, epidemija, politička kriza, elementarna nepogoda). U tom slučaju Klijent nema pravo na naknadu štete a ima pravo na povrat  do tada uplaćenih sredstava, ako ista nisu proslijeđena trećim osobama ili ne postoji obaveza Agencije prema istima. Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja te ako Klijent ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, Agencija  je dužna  na svoj trošak omogućiti Klijentu povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je on s time suglasan.

4.5. Agencija odustaje od usluge.

Ako ne izvršimo ugovorenu uslugu, a ne postoje nepredvidive vanjske okolnosti moramo vratiti uplaćena sredstva bez odgode. Ako Agencija nije izvršila cijelu ugovorenu uslugu ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, mogu se, uz suglasnost klijenta izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te ako je potrebno obeštetiti istoga za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.

5. Odustajanje klijenta

Vi možete pisanim putem raskinuti ugovor o putovanju. Tada mi zadržavamo uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja po sljedećem rasporedu:

  • 14-8 dana prije polaska: 50% cijene usluge,
  • 7,99-0 dana prije polaska: 100% cijene usluge.

U slučaju predočenja valjane liječničke potvrde, odnosno dokaza da je nastupila viša sila (prometna nesreća, smrtni slučaj), Agencija će vratiti cijeli iznos u slučaju da je organizator putovanja (u slučajevima ako novac ili njegov dio, nije bio fizički bio proslijeđen prema trećim osobama ili ako ne postoji obaveza Agencije prema istima), odnosno vratiti svoju proviziju, kao posrednik.

6. Obaveze Klijenta

Vi nas morate obavijestiti o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja te dovesti u opasnost sebe i druge. Ove podatke mi ne smijemo prosljeđivati trećim osobama osim onih koje su uključene u realizaciju programa. Klijent je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države u koju putuje. On se je također dužan pridržavati normalnog kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, u prijevoznim sredstvima. Također, dužni ste pridržavati se vremena polazaka, sastanaka i slično prilikom putovanja. Dakle, u slučaju da ne dođete na vrijeme, možete po odluci odgovorne osobe biti ostavljeni. Troškove povratka, kao i sve druge troškove u tom slučaju, snosite sami.

7. Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača možete podnijeti prigovor na kvalitetu naših usluga u pisanom obliku na adresu: Exursions and services Heinrich, turistička agencija, Supleti 3, 10000 Zagreb ili na e-mail: (excursionsheju@gmail.com) najkasnije u roku od 8 dana nakon obavljene usluge. Odgovor na prigovor  dajemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu i e-mail za dostavu odgovora.

8. Korištenje osobnih podataka i jamstvo privatnosti

8.1.Obaveza tajnosti osobnih podataka.

Agencija se obvezuje čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih Klijenata, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Svi naši djelatnici i poslovni partneri obvezni su poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o Vama,  te  Vas informiramo o načinu njihova korištenja. Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet. Mi ne prikupljamo i ne obrađujemo Vaše osobne podatke, osim kad nam Vi date privolu naručivanjem usluga.

8.2. Prikupljanje, korištenje i odavanje osobnih podataka.

Agencija će koristiti  Vaše osobne podatke izričito u svrhu tehničke administracije na web lokaciji tako da bi ona imala pristup posebnim informacijama u svrhu pružanja usluge.  Ti osobni podaci pohranjeni u našem informacijskom sustavu, čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge. Oni su zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te informiranja klijenata koji to žele o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem web trgovine. Mi jamčimo da osobni podaci neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez Vaše prethodne privole. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

8.3.Točnost osobnih podataka,

Registracijom u obrascu potvrđujete točnost navedenih podataka, te dajete izričitu suglasnost da mi možemo, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija te pružanja usluga obavještavanja o novim proizvodima i uslugama. Štetu nastalu zbog davanja netočnih podataka, snosite sami.

8.4. Vrsta podataka koji se prikupljaju.

Mi tražimo podatke od Klijenta na obrascu na kojemu su osobne informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, telefon, ime i adresa, datum rođenja, spol, nacionalnost, te broj putovnice te osobne iskaznice). Te se informacije koriste za fakturiranje i za ispunjavanje narudžbi Klijenta. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje radi provjere podataka, narudžbi te u slučaju problema u obradi neke narudžbe. Osjetljive financijske informacije kao što su broj kreditne kartice, ime vlasnika kreditne kartice i datum kad ističe njezin rok važenja nisu nam vidljive i one se unose direktno na portal banke.

8.5. Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni).

Kada dođete naš na web portal automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci. Iste informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Takvi se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

8.6. Cookies.

Mi  ih koristimo isključivo radi prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim internet stranicama, zbog promatranja dodatne funkcionalnosti te u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na internetu.

8.7. Veze prema ostalim internet stranicama.

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sve internetske stranice i njihove poddomene Agencije.

8.8. Pravo na informacije.

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi naše politike zaštite osobnih podataka te obrade podataka, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na: (excursionsheju@gmail.com).

9. Pravne odredbe

9.1.Zloupotrebe.

Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudimo, te služe kao njezino elektroničko prodajno mjesto. Mi ne možemo preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Mi se obvezujemo primjenjivati sve mjere u razumnoj domeni sigurnosti i to u svrhu zaštite interesa Klijenta, te sprječavanje eventualnih zlouporaba. Agencija se ne može  smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine te propusta naših djelatnika. Ulažemo razumne napore u održavanju informacija na ovim stranicama ažurnim i točnim. Zbog dinamičnosti tržišta moguće su manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internetskim stranicama. Registracijom na ovim internet stranicama potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ove Uvjete kao i opće odnose kod internet trgovine.

9.2. Maloljetnici i poslovno nesposobne osobe.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor (narudžbu) u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

9.3.Promjene uvjeta.

Ako dođe do bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka, općih Uvjeta ili nekih drugih informacija na našim web stranicama klijent TREBA ZNATI DA SU ONE PRAVOVALJANE OD DATUMA OBJAVE. Stoga Vas molimo da prije upotrebe ove internet stranice pročitate sve vezano za ponuđenu uslugu.

9.4. Agencija klijentu ne pruža nikakvo zdravstveno osiguranje, ni osiguranje od štete, ozljede, gubitka stvari i tome slično bez posebnog ugovora.

9.5. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.